Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Blitskompenser.

Justerer mengden blitslys i området fra –3,0 EV til +3,0 EV.
Blitskompensering endrer bare mengden av blitslys. Eksponeringskompensasjon endrer blitslysmengden sammen med endringer av lukkerhastighet og blenderåpning.

  1. MENU (Kamerainnst.) [Blitskompenser.] → ønsket innstilling.
    Valg av høyere verdier (+) øker blitsnivået, og lavere verdier (–) reduserer blitsnivået.

Merknad

  • Hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen, vil den økte blitseffekten kanskje ikke være synlig fordi mengden av blitslys er så liten som den er. Hvis motivet er tett innpå, er kanskje ikke den reduserte blitseffekten synlig.