Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Kontr. med smarttlf.

Du kan bruke en smarttelefon som fjernkontroll for dette produktet og ta stillbilder eller ta opp filmer. Stillbilder/filmer som er tatt opp ved hjelp av fjernkontrollen, sendes til smarttelefonen fra produktet.
Applikasjonen PlayMemories Mobile må være installert på smarttelefonen din.

  1. MENU (Trådløs)[Kontr. med smarttlf.].
  2. Når produktet er klart til tilkobling, vises et informasjonsskjermbilde på produktet. Koble sammen smarttelefonen og produktet ved hjelp av den viste informasjonen.

    Innstillingsprosedyren varierer fra smarttelefon til smarttelefon.

  3. Kontroller bildekomposisjonen på skjermen til smarttelefonen, og trykk deretter på lukkerknappen (A) på smarttelefonen for å ta et bilde.
    • Bruk knapp (B) for å endre innstillingene [Blits] og [Selvutl.]. Du kan også endre standardinnstillingene for bildet.

Merknad

  • Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Kontr. med smarttlf.] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til produktet, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene. MENU → (Trådløs)[SSID/Tilbakest. PO]. Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.
  • Avhengig av fremtidige versjonsoppgraderinger kan driftsprosedyrene eller skjermvisningene endres uten varsel.