Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Koble en Android-smarttelefon til dette produktet

  1. Start PlayMemories Mobile på smarttelefonen.
  2. Velg modellnavnet til dette produktet (DIRECT-xxxx: xxxx).

  3. Angi passordet som vises på dette produktet.

    Smarttelefonen er koblet til produktet.