Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Send til smarttelefon

Du kan overføre stillbilder/filmer til en smarttelefon og vise dem. Applikasjonen PlayMemories Mobile må være installert på smarttelefonen din.

 1. MENU (Trådløs) → [Send til smarttelefon] → ønsket innstilling.
  • Hvis du trykker på knappen (Send til smarttelefon) i avspillingsmodus, vises innstillingsskjermbildet for [Send til smarttelefon].
 2. Hvis produktet er klart til overføring, vises informasjonsskjermbildet på produktet. Koble sammen smarttelefonen og produktet ved hjelp av den viste informasjonen.
  • Innstillingsmetoden for å koble sammen smarttelefonen og produktet varierer fra smarttelefon til smarttelefon.

Menyelementdetaljer

Velg på denne enheten:
Brukes til å velge et bilde på produktet, som skal overføres til smarttelefonen.

(1) Velg fra [Dette bildet], [Alle bilder fra datoen] eller [Flere bilder].

 • Valgmulighetene som vises, kan variere, avhengig av hvilken visningsmodus som er valgt på kameraet.

(2) Hvis du velger [Flere bilder], må du velge de ønskede bildene ved å bruke på kontrollknappen, og deretter trykke på MENU → [Enter].

Velg på smarttelefonen:
Viser alle bilder som er lagret på produktets minnekort, på smarttelefonen.

Merknad

 • Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA].
  For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  • For Android-smarttelefoner
   Start PlayMemories Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger][Størrelse på kopiert bilde].
  • For iPhone/iPad
   Velg PlayMemories Mobile i innstillingsmenyen, og endre bildestørrelsen med [Størrelse på kopiert bilde].
 • Enkelte bilder vil kanskje ikke vises på smarttelefonen, avhengig av opptaksformatet.
 • RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
 • Du kan ikke sende filmer i XAVC S- eller AVCHD-format.
 • Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til produktet, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene. MENU → [Trådløs][SSID/Tilbakest. PO]. Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.
 • Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus][Av].