Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Du kan ikke bruke One touch-tilkobling (NFC).

  • Plasser (N-merket) på smarttelefonen og (N-merket) på produktet så nær hverandre som mulig. Hvis det ikke kommer noen respons, må du flytte smarttelefonen noen få millimeter, eller flytte smarttelefonen bort fra dette produktet, vente i mer enn 10 sekunder, og så føre telefon og produkt sammen igjen.
  • [Flymodus] er stilt inn på [På] Still inn [Flymodus][Av].
  • Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen til smarttelefonen.
  • Ikke plasser noen andre metalliske gjenstander enn smarttelefonen nær (N-merket).
  • Ikke koble to eller flere smarttelefoner til dette produktet samtidig.
  • Hvis en annen NFC-basert applikasjon kjører på smarttelefonen din, må du avslutte denne applikasjonen.