Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Du kan ikke skrive ut bilder med dato.

  • Hvis du vil skrive ut bilder med dato, må du bruke [Utskriftsinnstilling] under [Spesif. Utskrift].
  • Du kan skrive ut bilder med datoen lagt på bildet, hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjon. Hvis du trenger informasjon om kompatibilitet med Exif, kan du kontakte produsenten av skriveren eller programvaren.
  • Ved hjelp av PlayMemories Home kan du skrive ut bilder med dato, uten å lagre datoen.
  • Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med datoen påført hvis du ber om det.