Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bildestørr. (stillbilde)

Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Bildestørr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 3:2
L: 24M 6000×4000 piksler
M: 12M 4240×2832 piksler
S: 6.0M 3008×2000 piksler
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 16:9
L: 20M 6000×3376 piksler
M: 10M 4240×2400 piksler
S: 5.1M 3008×1688 piksler

Merknad

  • Når innstillingen for [Kvalitet] er [RAW] eller [RAW og JPEG], tilsvarer bildestørrelsen til RAW-bilder [L].