Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

ISO

Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.

 1. MENU (Kamerainnst.)[ISO] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flerbilde-NR:
Kombinerer kontinuerlig fotografering for å skape et bilde med mindre støy.
ISO AUTO (standardinnstillingen):
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

50 / 64 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).

Merknad

 • [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • [Panoramafotografer.]
 • Når [ISO] er stilt inn på en verdi som er lavere enn ISO 100, kan området for motivets lysstyrke (dynamisk område) reduseres så mye at det blir vanskeligere å ta bilder.
 • Jo høyere ISO-verdien er, jo mer støy vil vises på bildene.
 • Når du tar opp film, er ISO-verdier på mellom ISO 100 og ISO 12800 tilgjengelige. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en lavere verdi enn ISO 100, skiftes innstillingen automatisk til ISO 100.. Når du er ferdig med å ta opp filmen, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.
 • Når du bruker [Flerbilde-NR], tar det litt tid før produktet har fått lagt bildene over hverandre og behandlet dem.

Hint

 • Du kan endre det automatisk innstilte ISO-sensitivitetsområdet for [ISO AUTO]-modusen. Velg [ISO AUTO], trykk på høyre side av kontrollknappen, og angi de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum]. Verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum] brukes også ved fotografering i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR].