Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Ta ut minnekortet

Slik tar du ut minnekortet

  1. Åpne minnekortdekselet.
  2. Forsikre deg om at tilgangslampen (A) ikke lyser.

  3. Press én gang på minnekortet for å ta det ut.

  4. Lukk minnekortdekselet.