Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Kontrollskiven virker ikke.

  • [Rattlås] er på. Hold Fn-knappen nede, inntil låsen er løst, eller still inn [Rattlås] [Lås opp].