Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

AF-områdekontroll

Du kan begrense autofokusområdet så det bare fokuserer på en del av motivet, uten påvirkning fra andre deler i bakgrunnen eller forgrunnen. [AF-områdekontroll]-funksjonen er tilordnet til C (egendefinert-knappen) med standardinnstillingene.

 1. Trykk på C (egendefinert-knappen) (A).

 2. Angi største fotograferingsavstand med fremre skive, og minste fotograferingsavstand med bakre skive.
  • Fokusområder i motivet som befinner seg innenfor det innstilte AF-området, vil bli vist i gult.
 3. Trykk på C (egendefinert-knappen) igjen og bestem fotograferingsavstanden.
  • Det begrensede området vil fortsatt vises.
  • Fokusområder i motivet som befinner seg innenfor den innstilte avstanden, vil bli vist i gult.

Avslutte funksjonen for AF-områdekontroll

Trykk på C (egendefinert-knappen) igjen.

Hint

 • Etter at fokus er justert på det ønskede motivet, må AF-området begrenses slik at objektivets fokusindikator havner innenfor det innstilte området.
 • Still inn AF-området på innenfor eller utenfor den begrensede verdien mens du holder øye med det gule fokusområdet.

Merknad

 • [AF-områdekontroll] kan ikke brukes i manuell fokusmodus eller under filmopptak.
 • Hvis du skifter objektiv, vil det innstilte AF-området tilbakestilles.
 • Hvis du bruker et objektiv som er utstyrt med en funksjon for begrensning av fokusområdet, må du ikke bruke kameraets [AF-områdekontroll]-funksjon samtidig. Bruk funksjonen på enten objektivet eller kameraet.
 • Hvis du bruker et objektiv som ikke er utstyrt med en avstandssensor, vises ikke fotograferingsavstanden.
 • Verdien for fotograferingsavstanden er et estimat.
 • Den innstilte verdien for AF-området, og det faktiske fokuspunktet kan avvike noe fra hverandre.
 • Det faktisk innstilte AF-området og den gule markeringen av fokusområdet vil kanskje ikke stemme overens.
 • Fokusområdet vil kanskje ikke vises i gult hvis objektivet ikke oppnår skikkelig fokus.
 • Hvis lyset ikke er sterkt nok, eller det ikke er noe særlig kontrast i motivet, hvilket for eksempel kan være tilfelle med ensfargede og plane overflater, vil fokusområdet kanskje ikke vises i gult. I så fall må du bruke omrisset av motivet som rettesnor.
 • Kun objektiver med innebygd motor (SSM- og SAM-objektiver*) kan brukes med direkte manuelt fokus.

  *Enkelte SAM-objektiver støtter ikke direkte manuelt fokus. Se i bruksanvisningen for ditt objektiv.

 • Hvis du bruker et objektiv uten innebygd motor (bortsett fra SSM- og SAM-objektiver*), vil kanskje produktet starte den innledende operasjonen for uendelig ved bruk med kontrollfunksjonen for AF/MF.

  *Enkelte SAM-objektiver støtter muligens ikke funksjonen AF/MF-kontroll. Se i bruksanvisningen for ditt objektiv.