Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

SteadyS. m. lukk.

Reduserer uskarphet i bildet ikke bare idet du utløser lukkeren, men også mens du trykker lukkerknappen halvveis ned.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [SteadyS. m. lukk.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstilling):
Uskarphet i bildet reduseres mens du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Uskarphet i bildet reduseres ikke mens du trykker lukkerknappen halvveis ned. Hvis du vil spare batteristrøm, må du velge [Av].

Merknad

  • Når [SteadyShot] er stilt inn på [Av], er [SteadyS. m. lukk.] ikke aktivert.