Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Komunikaty ostrzegawcze

Ustaw obszar/datę/czas.

 • Ustaw lokalizację, datę i godzinę. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy naładować wewnętrzny akumulator podtrzymujący.

Brak dostatecznej energii.

 • Tryb czyszczenia nie działa, gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż (3). W przypadku trybu czyszczenia wskazane jest korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW20.

Nie można użyć karty pamięci. Sformatować kartę?

 • Karta pamięci została sformatowana z poziomu komputera i format pliku został zmodyfikowany. Wybierz [Enter], a potem sformatuj kartę pamięci. Można ponownie korzystać z tej karty pamięci, ale wszystkie zapisane na niej wcześniej dane zostaną skasowane. Operacja formatowania może trwać dość długo. Jeżeli komunikat nadal się pojawia, wymień kartę pamięci.

Błąd karty pamięci

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.
 • Formatowanie nie powiodło się. Ponownie sformatuj kartę pamięci.

Nie można odczytać karty pamięci. Włóż ponownie kartę pamięci.

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.
 • Karta pamięci jest uszkodzona.
 • Styki karty pamięci są zabrudzone.

Ta karta pamięci nie może być normalnie odtwarzana i zapisywana.

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.

Przetwarza...

 • W trakcie operacji redukowania szumów przeprowadzana jest redukcja szumów. Podczas wspomnianej procedury redukcji nie można wykonywać dalszych zdjęć.

Nie można wyświetlić.

 • Wyświetlanie zdjęć zapisanych przy użyciu innych urządzeń lub obrazów zmodyfikowanych przy użyciu komputera może być niemożliwe.

Nie można rozpoznać obiektywu. Zamocuj go poprawnie.

 • Obiektyw nie jest założony prawidłowo lub w ogóle nie jest założony. Jeżeli powyższy komunikat pojawi się przy założonym obiektywie, należy go zdjąć i zamocować ponownie. Jeżeli komunikat ten pojawia się często, należy sprawdzić, czy styki obiektywu i urządzenia nie są zabrudzone.
 • W przypadku podłączenia urządzenia do teleskopu astronomicznego lub podobnego urządzenia, ustaw opcję [Wyzw.bez obiek.] na [Aktywne].
 • Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie, ale funkcja SteadyShot nie będzie działać. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeżeli symbol ten nie zniknie, należy zasięgnąć porady sprzedawcy Sony lub miejscowego autoryzowanego serwisu Sony.
 • Obiektyw z zoomem elektrycznym jest wciągnięty. Wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator, a potem włóż go z powrotem.

Nie można drukować.

 • Próbowałeś oznaczyć obrazy RAW znacznikiem DPOF.

Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.

 • Urządzenie jest gorące, ponieważ zdjęcia były wykonywane bez przerwy. Wyłącz zasilanie. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie i znowu będzie gotowe do pracy.


 • Urządzenie przez dłuższy czas wykonywało zdjęcia, jego temperatura wzrosła. Przerwij rejestrowanie obrazów do momentu ostygnięcia urządzenia.

Nagrywanie niedostępne w tym formacie filmu.

 • Ustaw [Format pliku] na [MP4].


 • Liczba obrazów przekracza wartość, przy której urządzenie może zarządzać danymi w pliku bazy danych.


 • Nie można wpisać rejestru do bazy danych. Należy zaimportować wszystkie obrazy do komputera i odzyskać kartę pamięci.

Błąd bazy danych obrazu

 • W pliku bazy danych obrazów wystąpiły nieprawidłowości. Wybierz [Ustawienia][Odz. bazę dan. obr.].

Błąd systemu
Błąd aparatu. Wyłącz i włącz zasilanie.

 • Wyjmij akumulator, a potem ponownie go włóż. Jeśli komunikat pojawia się często, należy skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem Sony.

Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.

 • Mogą wystąpić problemy z powiększaniem lub obracaniem zdjęć zarejestrowanych innymi urządzeniami.