Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Pokrętło kompen. Ev

Możesz ustawić ekspozycję przy użyciu pokrętła przedniego lub pokrętła tylnego, gdy pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione na „0”.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Pokrętło kompen. Ev] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Kompensacja ekspozycji przy użyciu pokrętła tylnego lub przedniego nie jest włączona.

Pokr. na przodzie/Pokrętło z tyłu:
Włączanie kompensacji ekspozycji przednim lub tylnym pokrętłem.

Uwaga

  • Gdy funkcja kompensacji ekspozycji jest przypisana do pokrętła przedniego lub tylnego, ewentualna funkcja, która była przypisana do tego pokrętła, zostaje przypisana do innego pokrętła.
  • Gdy pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione w położeniu innym niż „0”, jego ustawienia będą miały priorytet. Na przykład, jeśli ustawisz opcję [Kompens.eksp.] na +5,0 EV, ale pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione na +2,0 EV, ustawienie „+2,0EV” będzie miało priorytet.