Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Reset SSID/hasła

Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wyślij do smartfona] oraz [Wbudowany inteligentny pilot] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia, skasuj ustawienia połączenia.

  1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Reset SSID/hasła] [OK].

Uwaga

  • W przypadku podłączenia opisywanego produktu do smartfona po uprzednim zresetowaniu informacji o połączeniu, należy ponownie zarejestrować smartfon.