Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Oglądaj przez TV

Możesz przeglądać zdjęcia na telewizorze podłączonym do sieci, przesyłając je z urządzenia, bez łączenia urządzenia i telewizora przewodem. W przypadku niektórych telewizorów konieczne może być wykonanie określonych czynności na telewizorze. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.

 1. MENU(Sieć bezprzew.)[Oglądaj przez TV] → odpowiednie urządzenie do podłączenia.
 2. Jeśli chcesz odtwarzać obrazy jako pokaz slajdów, naciśnij na środku pokrętła sterowania.

  • Aby ręcznie wyświetlić następny/poprzedni obraz, naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  • Aby zmienić urządzenie do podłączenia, naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, a potem wybierz [Urządzenia].

Ustawienia pokazu slajdów

Możesz zmienić ustawienia pokazu slajdów, naciskając dolną stronę pokrętła sterowania.

Wybór odtwarz.:
Pozwala wybrać grupę obrazów do wyświetlenia.

Widok katalogu (Zdj.):
Pozwala wybrać spośród [Wszystkie] oraz [Wszyst. w kat.].

Widok daty:
Pozwala wybrać spośród [Wszystkie] oraz [Wszyst. z dnia].

Interwał:
Pozwala wybrać spośród [Krótko] oraz [Długo].

Efekty*:
Pozwala wybrać spośród [WŁ.] oraz [WYŁ.].

Rozmiar obr. odtwar.:
Pozwala wybrać spośród [HD] oraz [4K].

*Ustawienia działają tylko z telewizorem BRAVIA, który obsługuje wybrane funkcje.

Uwaga

 • Funkcję tę można wykorzystać na telewizorze obsługującym odtwarzacz DLNA.
 • Możesz przeglądać obrazy na telewizorze obsługującym Wi-Fi Direct lub telewizorze obsługującym sieć (również telewizję kablową).
 • Jeśli łączysz telewizor z urządzeniem i nie korzystasz z Wi-Fi Direct, musisz najpierw zarejestrować swój punkt dostępowy.
 • Wyświetlanie obrazów na telewizorze może zająć trochę czasu.
 • Nie można wyświetlać filmów na telewizorze, korzystając z Wi-Fi. Użyj przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).