Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Poziom zarysu

Podkreśla zarys ostrych obszarów przy użyciu wybranego koloru w trybie ręcznej regulacji ostrości lub bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości. Funkcja ta pozwala łatwo potwierdzić ostrość.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Poziom zarysu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wysoki:
Określa wysoki poziom maksimum.
Średni:
Określa średni poziom maksimum.
Niski:
Określa niski poziom maksimum.
WYŁ. (ustawienie domyślne):
Nie wykorzystuje funkcji maksimum.

Uwaga

  • Ponieważ opisywany produkt ustala, czy ostre obszary mają wystarczającą ostrość, efekt funkcji podświetlenia obszarów z ostrością zależy od obiektu i warunków fotografowania.
  • Zarys ostrych obszarów nie jest zaznaczany, gdy urządzenie jest podłączone za pomocą przewodu HDMI.