Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Kolor zarysu

Określa kolor wykorzystywany do funkcji maksimum w trybie ręcznej regulacji ostrości lub bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Kolor zarysu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Czerwony:
Podkreśla zarysy kolorem czerwonym.

Żółty:
Podkreśla zarysy kolorem żółtym.

Biały (ustawienie domyślne):
Podkreśla zarysy kolorem białym.