Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Fotografowanie

Wykonuje zdjęcia.

 1. Ustaw tryb fotografowania na (Tryb auto).

 2. Ustaw kąt ekranu i przytrzymaj aparat. Możesz też spojrzeć przez wizjer i przytrzymać aparat.
 3. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  Gdy obraz jest ostry, widoczny jest wskaźnik ( lub ).

 4. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.

Wskaźnik ostrości

świeci się:
Obraz jest ostry.

miga:
Ustawienie ostrości nie powiodło się.

świeci się:
Obraz jest ostry. Wyostrzona pozycja zmieni się, aby dopasować się do ruchu obiektu.

świeci się:
Trwa ustawianie ostrości.

Wskazówka

 • Gdy urządzenie nie może automatycznie ustawić ostrości, wskaźnik ostrości zacznie migać i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Wykadruj ujęcie na nowo lub zmień ustawienie ostrości.W przypadku uzyskania ostrości przy ustawieniu [Ciągły AF], sygnał dźwiękowy nie rozlegnie się.
 • W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy z ustawieniem ostrości:
  • Jest ciemno i obiekt znajduje się daleko.
  • Słaby kontrast między obiektem a tłem.
  • Obiekt znajduje się za szybą.
  • Obiekt szybko się porusza.
  • Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.
  • Lampka miga.
  • Obiekt jest oświetlony od tyłu.