Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Zdjęcia seryjne

Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Zdjęcia seryjne].

Wskazówka

  • Aby zablokować ostrość i ekspozycję podczas zdjęć seryjnych, zmień następujące ustawienia.
    • Ustaw [Tryb ostrości] na [Ciągły AF].
    • Ustaw opcję [AEL z nac. spustu] na [WYŁ.] lub [Automatyczne].