Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Oppt.-res. forhåndsv.

Ved hjelp av skjermen vil du kanskje se et bilde med en blender som avviker fra resultatet av opptaket. Siden motivets uskarphet endres hvis blenderåpningen endres, vil det faktiske bildet være mer eller mindre uskarpt sammenliknet med visningen før du tok bildet. Mens du trykker på den tasten som [Oppt.-res. forhåndsv.] er tilordnet til, kan du kontrollere forhåndsvisningen av bildet med bruk av innstillingene for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet. Kontroller opptaksforhåndsvisningen før du tar bildet.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn funksjonen [Oppt.-res. forhåndsv.] på den ønskede tasten.
  2. Bekreft bildet ved å trykke på den tasten [Oppt.-res. forhåndsv.] ble tilordnet til.

Hint

  • Bildet i [Oppt.-res. forhåndsv.] gjenspeiler innstillingene du har angitt for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet, men enkelte effekter kan ikke forhåndsvises, avhengig av opptaksinnstillingene. Selv da vil de innstillingene du har valgt, brukes på de bildene du tar.

Merknad

  • Du kan ikke stille inn funksjonen [Oppt.-res. forhåndsv.][Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].