Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Blenderforhåndsv.

Ved hjelp av skjermen vil du kanskje se et bilde med en blender som avviker fra resultatet av opptaket. Siden motivets uskarphet endres hvis blenderåpningen endres, vil det faktiske bildet være mer eller mindre uskarpt sammenliknet med visningen før du tok bildet.
Mens du trykker ned og holder den tasten du tilordnet funksjonen [Blenderforhåndsv.] til, reduseres blenderåpningen til den innstilte blenderverdien, og du kan kontrollere uskarpheten før du tar bildet.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn funksjonen [Blenderforhåndsv.] på den ønskede tasten.
  2. Bekreft bildet ved å trykke på den tasten [Blenderforhåndsv.] ble tilordnet til.

Hint

  • Selv om du kan endre blenderverdien under forhåndsvisningen, kan motivet bli uskarpt hvis du velger en blenderåpning som slipper inn mer lys. Vi anbefaler at du justerer fokus igjen.

Merknad

  • Du kan ikke stille inn funksjonen [Blenderforhåndsv.][Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].