Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Manuelt fokus

Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du justere fokuset manuelt.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus][Manuelt fokus].
  2. Drei fokusringen for å fokusere skarpt.

    • Når du dreier fokusringen, vises fokuseringsavstanden på skjermen.
  3. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.