Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Bruke kontrollhjulet

Du kan velge å stille inn elementer ved å dreie eller trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet. Du bekrefter valget ved å trykke på midt på kontrollhjulet.

DISP (skjerminnstilling), (Eksp.-komp.),(Fotokreativitet),/(Bruksmodus), ISO-funksjonene er tilordnet til øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet. I tillegg er [Opptaksmod.] tilordnet til i midten. Du kan tilordne bestemte funksjoner til venstre, høyre eller nedre side av kontrollhjulet, eller til i midten.


Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.