Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Ta stillbilder med berøringsoperasjoner (Berøringsutløser)

Produktet fokuserer automatisk på det punktet du berører, og tar et stillbilde.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Inns. berøringsop.] [Berøringsutløser]
 2. Berør -ikonet på skjermen mens opptaksskjermen vises.
  Merket på venstre side av ikonet blir oransje. Avbryt [Berøringsutløser] ved å berøre -ikonet igjen.
 3. Berør det motivet du vil fokusere på.
  Når det motivet du berørte, er i fokus, tas et stillbilde.

Hint

Du kan betjene opptaksfunksjonene nedenfor ved å berøre skjermen:
 • Ta seriebilder ved å bruke berøringslukkeren
  Hvis [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder], kan du ta seriebilder mens du berører skjermen.
 • Ta seriebilder av sportsscener ved å bruke berøringslukkeren
  Hvis [Scenevalg] er stilt inn på [Sportsbilder], kan du ta seriebilder mens du berører skjermen.
 • Ta kontinuerlige nivåtrinnbilder ved å bruke berøringslukkeren
  Produktet tar tre bilder mens det automatisk endrer eksponeringen fra basiseksponeringen til en mørkere eksponering og deretter til en lysere. Hvis [Bruksmodus] er stilt inn på [Kontin. nivåtrinn], må du fortsette å berøre skjermen inntil opptaket er slutt.
  Etter at opptaket er avsluttet, kan du velge det bildet du foretrekker.

Merknad

 • [Berøringsutløser]-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Når [Opptaksmod.] er stilt inn på [Film]
  • Når [Opptaksmod.] er stilt inn på [Panoramafotografer.]
  • Når [Scenevalg] er stilt inn på [Nattscene]
  • Når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Smilutløser]
  • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus]
  • Når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt]
  • Ved bruk av digital zoom
 • Du kan ikke ta bilder med [Berøringsutløser] med applikasjoner som er lastet ned fra nettstedet.