Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Sillbildstagning

Används för att ta stillbilder.

 1. Ställ in tagningsläget på (Intelligent auto).

  • Om en annan funktion är tilldelad till mittknappen så välj MENU → (Kamerainst.) → [Fotoläge][Intelligent auto].
 2. Justera bildskärmens vinkel och håll i kameran.
 3. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  När skärpan är inställd för bilden tänds indikatorn ( eller ).

 4. Tryck ner avtryckaren helt.

Skärpeindikator

lyser:
Skärpan är inställd för bilden.

blinkar:
Skärpeinställningen misslyckades.

lyser:
Skärpan är inställd för bilden. Positionen som skärpan är inställd för ändras i förhållande till hur motivet rör sig.

lyser:
Skärpan håller på att ställas in.

Tips

 • När produkten inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen.När [Kontinuerlig AF] är inställt hörs det inget pip när skärpan har ställts in.
 • I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:
  • När det är mörkt och motivet befinner sig långt bort.
  • När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
  • För motiv som fotograferas genom glas.
  • För motiv som rör sig snabbt.
  • När det förekommer blanka ytor eller ytor som reflekterar ljus.
  • Det förekommer blinkande ljus.
  • När motivet är i motljus.
  • Upprepat mönster, som t.ex. en byggnadsfasad.