Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Val av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)