Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Antal lagringsbara stillbilder och den inspelningsbara tiden för filmer