Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-6300

Wyb. wyjście 4K (film)

Można ustawić sposób nagrywania filmów i wysyłania sygnału przez HDMI, gdy aparat jest podłączony do zewnętrznych urządzeń nagrywających/odtwarzających zgodnych z formatem 4K itp.

 1. Obróć pokrętło trybu do pozycji (Film/HFR).
 2. Podłącz aparat do wybranego urządzenia za pośrednictwem przewodu HDMI.
 3. MENU→ (Ustawienia)→[Wyb. wyjście 4K]→odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Karta pamięci+HDMI:
Jednoczesne wysyłanie sygnału do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego i nagrywanie na karcie pamięci aparatu.
Tylko HDMI(30p):
Wysyłanie filmu 4K w formacie 30p do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego bez nagrywania na karcie pamięci aparatu.
Tylko HDMI(24p):
Wysyłanie filmu 4K w formacie 24p do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego bez nagrywania na karcie pamięci aparatu.
Tylko HDMI(25p)*:
Wysyłanie filmu 4K w formacie 25p do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego bez nagrywania na karcie pamięci aparatu.

* Tylko przy ustawieniu PAL w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

Uwaga

 • Tę opcję można ustawić tylko wówczas, gdy aparat znajduje się w trybie filmowania i jest podłączony do urządzenia zgodnego z formatem 4K.
 • W przypadku ustawienia opcji [Tylko HDMI(30p)], [Tylko HDMI(24p)] lub [Tylko HDMI(25p)], w pozycji [Wyśw. info. HDMI] chwilowo zostanie ustawiona opcja [Wyłączone].
 • Podczas rejestrowania z dużą szybkością klatek film 4K nie jest wysyłany do urządzenia zgodnego z formatem 4K.
 • Licznik nie przesuwa się do przodu, gdy wysyłane są filmy 4K.
 • Poniższe funkcje nie są dostępne, gdy aparat jest podłączony za pośrednictwem przewodu HDMI i w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S 4K], albo gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S 4K] i w pozycji [NAGR. podw. wideo] ustawiono [WŁ.].
  • [Uśmiech/Wykr. tw.]
  • [AF z podążaniem] w pozycji [Obszar ostrości]
  • [Śr. AF z podążaniem]
  • [AF priorytet oczu]