Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

DRO gaffling

Det går att lagra upp till tre bilder med olika värde för optimeringen av dynamikomfånget.

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][DRO gaffling].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

DRO-gaffling: Lo:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget.
DRO-gaffling: Hi:
Används för att ta en serie på tre bilder med stora ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget.

OBS!

  • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.