Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Inställningar för gaffling

Det går att ställa in självutlösaren i gafflingsläget, och ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Matningsläge] → välj önskat gafflingsläge.
  2. MENU (Kamerainst.) → [Gafflingsinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Självutl. vid gaffling:
Används för att ställa in om självutlösaren ska användas eller ej under gaffling. Används även för att ställa in antalet sekunder från det att avtryckaren trycks ned tills slutaren utlöses när självutlösaren används.
(OFF/2 s/5 s/10 s)
Gafflingsordn.:
Används för att ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.
(0→-→+/-→0→+)