Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Fokusförstoring

Det går att kontrollera skärpan genom att förstora bilden före tagningen.

 1. MENU (Kamerainst.)[Fokusförstoring].
 2. Tryck på i mitten på styrratten för att förstora bilden, och välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  • När man trycker på för tredje gången släcks förstoringen och bilden återgår till den vanliga tagningsskärmen.
 3. Kontrollera att skärpan är rätt inställd.
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • När man använder manuell skärpeinställning går det att se bilden förstorad medan man ställer in skärpan. [Fokusförstoring]-funktionen stängs av när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
 • När man trycker ner avtryckaren halvvägs medan en bild visas förstorad under tagning med autofokus utförs olika funktioner beroende på inställningen för punkten [AF vid fokusförst.].
  • När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [På]:
   Autofokuseringen görs om.
  • När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av]:
   [Fokusförstoring]-funktionen stängs av.
 • Det går att ta bilder även när bilden visas förstorad, men produkten lagrar hela bilden.
 • [Fokusförstoring]-funktionen stängs av efter tagningen.
 • Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU(Anpassade inställningar) → [Tid för fokusförst.].