Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

AF/MF-kontroll

Det går lätt att byta från automatisk till manuell skärpeinställning eller tvärtom under tagningen utan att ändra positionen man håller.Denna inställning gäller för både stillbilder och filmer.

  1. Ställ in AF/MF/AEL-omkopplaren på AF/MF-läget, och tryck sedan på AF/MF-knappen.

Under automatisk skärpeinställning:
Skärpeinställningssättet ändras tillfälligt till manuell skärpeinställning. Justera skärpan genom att vrida på skärpeinställningsringen (A) samtidigt som du håller AF/MF-knappen intryckt.

Under manuell skärpeinställning:
Skärpeinställningssättet ändras tillfälligt till automatisk skärpeinställning medan man håller AF/MF-knappen intryckt, och skärpan låses.

Tips

  • Om man ställer in [Växla AF/MF-kontr.] för [AF/MF-knapp] under [Spec.knapp(Tagn.)], förblir skärpeinställningssättet ändrat även efter det att man släppen upp knappen.