Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Manuellt fokus

När det är svårt att få skärpan ordentligt inställd i autofokusläget går det att ställa in skärpan för hand.Denna inställning gäller för både stillbilder och filmer.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge][Manuellt fokus].
  2. Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.

    • När man vrider på skärpeinställningsringen visas fokalavståndet på skärmen.
      Det kan hända att fokalavståndet inte visas när en objektivadapter (säljs separat) är monterad.
  3. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

OBS!

  • Om du använder sökaren, så justera dioptrinivån för att få rätt skärpa i sökaren.