Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Vitbalansgaffl.

Används för att ta tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Vitbalansgaffl.].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Vitbalansgaffling: Lo:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen.
Vitbalansgaffling: Hi:
Används för att ta en serie på tre bilder med stora ändringar i vitbalansen.

OBS!

  • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.