Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Expon.kompens.

Med utgångspunkt från det exponeringsvärde som är inställt av den automatiska exponeringen går det att göra hela bilden ljusare eller mörkare genom att justera [Expon.kompens.] mot plus respektive minus (exponeringskompensation). I normala fall ställs exponeringen in automatiskt (automatisk exponering).

  1. (Expon.kompens.) på styrratten → tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten, och välj önskat exponeringsomfång.
    • Exponeringen går att justera inom ett område från –5,0 EV till +5,0 EV.

OBS!

  • För filmer går exponeringen att justera inom ett område från –2,0 EV till +2,0 EV.
  • Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att det inte går att få någon tillfredsställande effekt.
  • Endast värden mellan –3,0 EV och +3,0 EV visas med motsvarande ljusstyrka för bilden på skärmen under tagningen. Om man ställer in en exponering utanför detta område syns inte effekten i bildens ljusstyrka på skärmen, men den kommer att synas i bilden som lagras.
  • När [Manuell exponering] används går det bara att kompensera för exponeringen när punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].