Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Fasavkännings-AF

När det finns fasavkännings-AF-punkter inom autofokusområdet använder produkten en kombination av fasavkännings-AF och kontrast-AF.

OBS!

  • När bländarvärdet är inställt på F13 eller däröver går det inte att använda fasavkännings-AF. Endast kontrast-AF går att använda.
  • Fasavkännings-AF går bara att använda när ett kompatibelt objektiv är monterat. När ett objektiv som saknar stöd för fasavkännings-AF i fokalplanet är monterat går det inte att använda [Automatisk AF], [Känsl. AF-spårn.] eller [AF-hastighet].
    Observera även att om man använder ett redan befintligt objektiv kan det hända att fasavkännings-AF inte går att använda om man inte uppdaterar objektivet.