Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

AF-system (stillbild)

Används för att ställa in skärpeavkänningssystemet (Fasavkänning vid AF/Kontrast AF) när ett objektiv med A-fattning är monterat med hjälp av objektivadaptern LA-EA1/LA-EA3 (säljs separat).

  1. MENU(Anpassade inställningar) → [AF-system] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fasavkänning vid AF:
Skärpan ställs in med hjälp av fasavkännings-AF.Skärpeinställningen går mycket fort.
Kontrast AF:
Skärpan ställs alltid in med hjälp av kontrast-AF.Skärpeinställningen går långsammare. Använd detta läge när det inte går att ställa in skärpan med hjälp av [Fasavkänning vid AF].

OBS!

  • När punkten [AF-system] är inställd på [Kontrast AF] går det inte att använda (Kontinuerlig AF) under [Fokusläge].
  • När punkten [AF-system] är inställd på [Fasavkänning vid AF] går det inte att använda [Zon], [Utökad flexib. punkt] eller [Lås på AF] under [Fokusområde].
  • När punkten [AF-system] ställs in på [Fasavkänning vid AF] går kameran tillfälligt över till [AF] även om punkten [Prioritetinst. AF-S] är inställd på [Balanserad fokus].
  • När punkten [AF-system] är inställd på [Fasavkänning vid AF] går det inte att använda[Ögon-AF].