Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Vitbalans

Används för att justera färgtonerna i förhållande till den omgivande belysningen. Använd den här funktionen när färgerna i bilden inte blev som du hade tänkt dig, eller när du vill ändra färgtonerna med avsikt för ett visst fotografiskt syfte.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Vitbalans] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Produkten upptäcker automatiskt ljuskällan och justerar färgtonerna.
Dagsljus:
Färgtonerna justeras för dagsljus.
Skugga:
Färgtonerna justeras för en plats i skuggan.
Molnigt:
Kulörtemperaturen justeras för molnigt väder.
Glödlampa:
Kulörtemperaturen justeras för en plats med glödlampsbelysning eller annan stark belysning, som t.ex. i en fotoateljé.
Lysrör: varmt Vitt:
Kulörtemperaturen justeras för varmt vit lysrörsbelysning.
Lysrör: kallt Vitt:
Kulörtemperaturen justeras för vit lysrörsbelysning.
Lysrör: dagsljus Vitt:
Kulörtemperaturen justeras för neutralt vit lysrörsbelysning.
Lysrör: Dagsljus:
Kulörtemperaturen justeras för dagsljusvit lysrörsbelysning.
Blixt:
Kulörtemperaturen justeras för blixttagning.
Undervatten auto:
Kulörtemperaturen justeras för undervattenstagning.

F.temp./filter:
Används för att justera färgtonerna i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som färgkorrigeringsfilter för fotografering.

Special 1/Special 2/Special 3:
Den vitbalansinställning som är lagrad med hjälp av [Lagra spec.inst.] används.

Lagra spec.inst.:
Används för att lagra en grundläggande vit färg i minnet under de belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.
Välj minnesnummer för specialvitbalansen.

Tips

  • Om det behövs går det att trycka på höger sida på styrratten för att tända fininställningsskärmen och fininställa färgtonerna.
  • I läget [F.temp./filter] går det att trycka på högerknappen för att tända kulörtemperaturinställningsskärmen och göra inställningar. När man trycker en gång till på högerknappen tänds fininställningsskärmen vilket gör det möjligt att finjustera inställningen efter behov.

OBS!

  • Punkten [Vitbalans] är fast inställd på [Auto] i följande fall:
    • [Intelligent auto]
    • [Bättre autojustering]
    • [Scenval]