Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

DISP-knapp (Skärm)

Används för att ställa in vilka skärmvisningslägen som ska gå att välja på LCD-skärmen när man trycker på (Skärmvisningsinställning) i tagningsläge.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [DISP-knapp] [Skärm] → önskad inställning → [Enter].
    Punkter som är markerade med går att välja.

Menypunktsdetaljer

Grafisk display:
Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.
Visa all info:
Tagningsinformation visas.
Visa ingen info.:
Ingen tagningsinformation visas.
Histogram:
Luminansdistributionen visas grafiskt.
Nivå:
Anger om produkten hålls vägrätt både i sidled och i längdled. När produkten är vågrätt i båda riktningarna blir indikatorn grön.
För sökare:
Används för att se information som lämpar sig för tagning med hjälp av sökaren.