Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Användning av blixten

Använd blixten på mörka ställen för att lysa upp motivet under tagningen och för att minska risken för skakningsoskärpa. Använd även blixten vid tagning mot solen för att lysa upp motivet som då är i motljus.

 1. Tryck på (blixtutmatning)-knappen för att fälla upp blixten.

 2. Tryck ner avtryckaren helt.

När blixten inte används

Tryck ner blixten i kamerahuset när den inte används.

OBS!

 • Om blixten avfyras innan den är helt uppfälld finns det risk att det blir fel på kameran.
 • Det går inte att använda blixten när man filmar.
 • Medan blixten håller på att laddas upp blinkar . När uppladdningen är klar slutar ikonen att blinka och tänds helt.
 • När ett separat blixtaggregat (säljs separat) är monterat på multigränssnittsskon har tillståndet för den separata blixten företräde framför inställningarna på produkten. Det går inte att använda produktens inbyggda blixt.
 • Var noga med att alltid stänga av produkten först innan du sätter på eller tar av tillbehör som t.ex. ett blixtaggregat på multi-gränssnittsskon.
  Sätt på tillbehöret genom att skjuta på det så långt det går på multi-gränssnittsskon och sedan skruva fast det ordentligt. Kontrollera även att tillbehöret sitter ordentligt fast i produkten.
 • Använd inte ett blixtaggregat som finns i handeln som har högspänningssynkkontakter eller omvänd polaritet.
 • När blixten används och zoomen står på W-sidan kan det hända att objektivets skugga kommer med i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Om det skulle inträdda, så antingen flytta dig längre bort från motivet, eller ställ zoomen på T-sidan och ta om bilden med blixten.
 • Det kan hända att blixtljuset blockeras av objektivet som används.
 • Det kan hända att det uppstår skuggor i hörnen av den lagrade bilden beroende på objektivet.