Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Blixtläge

Det går att ställa in blixtläget.

  1. MENU (Kamerainst.) [Blixtläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Blixt av:
Blixten utlöses inte.
Autoblixt:
Blixten utlöses på mörka ställen och vid tagning i motljus.
Fyllnadsblixt:
Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses.
Långsam synkr.:
Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av långsam synkronisering går det att ta en tydlig bild både på motivet och på bakgrunden genom att använda en längre slutartid.
2:a ridån:
Blixten utlöses precis innan exponeringen avslutas varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av synkronisering på den bakre ridån går det att ta naturliga bilder på spåret efter rörliga motiv som t.ex. bilar som kör eller människor som går omkring.
Trådlös blixt:
En trådlös blixt skapar en skuggeffekt som ger motivet ett mer tredimensionellt utseende än när man använder kamerans blixt.
Detta läge är effektivt när man monterar ett fjärrstyrbart separat blixtaggregat (säljs separat) på produkten och tar bilden med en trådlös blixt (säljs separat) på avstånd från produkten.
Höghastighetssynkronisering:
Höghastighetssynkroniseringsfunktionen (HSS) går bara att använda när en HSS-kompatibel extern blixt (säljs separat) är ansluten till produkten. En HSS-blixt fungerar genom att avfyra en serie små ljusstötar på hög hastighet för att simulera effekten av en enda lång blixtavfyrning. Detta gör det möjligt att ta bilder med blixt med alla slutartider.

*Höghastighetssynkroniseringsfunktionen (HSS) går även att använda vid trådlös blixtfotografering.

OBS!

  • Standardinställningen varierar beroende på tagningsläget.
  • Vilka blixtlägen som går att välja varierar beroende på tagningsläget.
  • Inställningen [Trådlös blixt] går inte att använda tillsammans med kamerans inbyggda blixt.