Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Dubbelinsp. av video

Används för att samtidigt spela in både en XAVC S-film och en MP4-film, eller en AVCHD-film och en MP4-film.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Dubbelinsp. av video] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
En XAVC S-film och en MP4-film, eller en AVCHD-film och en MP4-film, spelas in samtidigt.
Av:
[Dubbelinsp. av video]-funktionen används inte.

OBS!

  • När punkten [Inspelningsinst.] för en XAVC S-film är inställd på [60p]/[50p] eller [120p]/[100p], eller punkten [Inspelningsinst.] för en AVCHD-film är inställd på [60p]/[50p], eller punkten [Filformat] är inställd på [MP4], ställs [Dubbelinsp. av video]-funktionen in på [Av].
  • Om man väljer [Datumvisning] för punkten [Visningssätt] vid uppspelning av filmer, visas XAVC S-filmen och MP4-filmen, respektive AVCHD-filmen och MP4-filmen, bredvid varandra.