Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

FEL-lås

Blixnivån justeras automatiskt så att motivet blir optimalt exponerat under vanlig blixttagning. Det går även att ställa in blixtnivån i förväg.
FEL: Flash Exposure Level, dvs. blixtexponeringsnivå

 1. MENU(Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] → önskad knapp → välj [Växla FEL-låsning] för att registrera funktionen.
 2. Rikta kameran mot motivet som FEL-funktionen ska låsas på och ställ in skärpan.
 3. Tryck på knappen som [Växla FEL-låsning]-funktionen är registrerad för och ställ in blixtmängden.
  • En förblixt avfyras.
  • (FEL-lås)-ikonen tänds.
 4. Justera bildkompositionen och ta bilden.
  • För att frigöra FEL-låset trycker man en gång till på knappen som [Växla FEL-låsning]-funktionen är registrerad för.

Blixtaggregat som har stöd för FEL-lås

 • HVL-F60M, HVL-F43M och HVL-F32M går att använda såväl monterade på kameran, som fjärranslutna via kabel eller för trådlös blixttagning (med fjärrkontroll).
 • HVL-F20M går att använda såväl monterad på kameran, som fjärransluten via kabel eller för trådlös blixttagning (med fjärrkontroll).

OBS!

 • FEL-låsfunktionen går inte att ställa in när inget blixtaggregat är anslutet.
 • Om en blixt som saknar stöd för FEL-lås är ansluten visas ett felmeddelande.
 • När både AE-låset och FEL-låset är låsta tänds .

Tips

 • Genom att ställa in [Håll FEL-låsning] går det att hålla inställningen låst medan knappen hålls intryckt. Genom att ställa in [Håll FEL-låsn./AEL] och [Växla FEL-låsn./AEL] går det dessutom att ta bilder med AE-låset låst i följande fall.
  • När [Blixtläge] är inställt på [Blixt av] eller [Autoblixt].
  • När blixten inte kan avfyras.