Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Spec.knapp(Tagn.) / Spec.knapp(Upps.)

Genom att ställa in funktioner för de olika knapparna går det att göra olika manövrer snabbare genom att trycka på motsvarande knapp när tagningsinformationsskärmen eller uppspelningsskärmen visas för att utföra den inställda funktionen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] / [Spec.knapp(Upps.)]→ välj funktion för önskad knapp.

Exempel på funktioner som bara går att ställa in med specialknapparna

Fokusstandard:
Vilka funktioner som går att välja när man trycker på knappen varierar beroende på vad som är inställt för [Fokusområde] eller [Mittenlås på AF].
  • När man trycker på knappen medan punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt], eller [Utökad flexib. punkt] går det att flytta skärpeinställningsramen.Det går att ta stillbilder medan man flyttar på skärpeinställningsramen.
  • När man trycker på knappen medan punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Mitten], och punkten [Mittenlås på AF] är inställd på [På], aktiveras [Mittenlås på AF].
  • När man trycker på knappen medan punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Mitten], punkten [Fokusläge] är inställd på något annat än [Manuellt fokus], och punkten [Mittenlås på AF] är inställd på [Av], ställer kameran automatiskt in skärpan.

OBS!

  • Det går att ställa in två olika funktioner för en och samma knapp för tagning respektive uppspelning.
  • Knapparna som det går att ställa in funktioner för är olika för [Spec.knapp(Tagn.)] och [Spec.knapp(Upps.)].
  • Somliga funktioner går inte att ställa in för somliga knappar.