Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Markörvisning (filmer)

Används för att ställa in om markörer som är inställda med hjälp av [Markörinst.] ska visas på bildskärmen eller i sökaren under filminspelning.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Markörvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Markörer visas. Markörerna blir inte inspelade.
Av:
Inga markörer visas.

OBS!

  • Markörerna visas när lägesomkopplaren är inställd på (Film/HFR) samt under filminspelning.
  • Det går inte att visa markörer medan [Fokusförstoring] används.
  • Markörerna visas på bildskärmen eller i sökaren. (Markörerna går inte att mata ut.)