Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

ISO AUTO min. SH

När man väljer [ISO AUTO] eller [ISO AUTO] under [Multi Frame brusred.] när tagningsläget är inställt på P (Autoprogram) eller A (Bländarprioritet), går det att ställa in vid vilken slutartid ISO-känsligheten ska börja ändras.
Denna funktion är effektiv när man filmar motiv som rör sig. Det går att minska både rörelseoskärpan och skakningsoskärpan.

  1. MENU→ (Kamerainst.)→[ISO AUTO min. SH]→ önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

FASTER (Snabbare)/FAST (Snabb):
ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider snabbare än [Standard] för att förhindra skakningsoskärpa och rörelseoskärpa.
STD (Standard):
Kameran ställer automatiskt in slutartiden i förhållande till objektivets brännvidd.
SLOW (Långsam)/SLOWER (Långsammare):
ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider långsammare än [Standard] för att ta bilder med mindre störningar.
1/400030":
ISO-känsligheten börjar ändras vid den inställda slutartiden.

Tips

  • Skillnaden i slutartid vid vilken ISO-känsligheten börjar ändras mellan [Snabbare], [Snabb], [Standard], [Långsam] och [Långsammare] är 1 EV.

OBS!

  • Om exponeringen blir otilläcklig även när ISO-känsligheten är inställd på [ISO AUTO maximalt] under [ISO AUTO], blir slutartiden längre än vad som är inställt för [ISO AUTO min. SH] för att få rätt exponering.
  • I följande fall kan det hända att slutartiden inte fungerar på inställt sätt:
    • När blixten används för att ta bilder på ljusa scener. (Den maximala slutartiden är begränsad till blixtsynkroniseringshastigheten på 1/160 sekunder.)
    • När blixten används för att ta bilder på mörka scener med punkten [Blixtläge] inställd på [Fyllnadsblixt] eller [Trådlös blixt]. (Den minimala slutartiden är begränsad till den slutartid som kameran automatiskt ställer in.)