Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Prioritetinst. AF-C

Används för att ställa in om slutaren ska utlösas även om motivet inte är skarpt när [Kontinuerlig AF]-läget används och motivet rör sig.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Prioritetinst. AF-C] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AF:
Skärpeinställningen prioriteras. Slutaren utlöses inte förrän skärpan är inställd på motivet.
Slutare:
Slutarutlösningen prioriteras. Slutaren utlöses även om motivet inte är skarpt.
Balanserad fokus:
Används för att ta bilder med balans mellan skärpeinställning och slutarutlösning.