Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Fokusläge

Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(Enbilds-AF):
Skärpan låses så fort den har ställts in. Använd [Enbilds-AF] för motiv som inte rör sig.

(Automatisk AF):
Produkten växlar mellan lägena [Enbilds-AF] och [Kontinuerlig AF] i förhållande till hur motivet rör sig. När man trycker ner avtryckaren halvvägs låser produkten skärpan om den bedömer att motivet inte rör sig, eller fortsätter att ställa in skärpan hela tiden om motivet rör sig.Vid kontinuerlig tagning använder produkten automatiskt kontinuerlig AF från och med den andra bilden.

(Kontinuerlig AF):
Produkten fortsätter ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig.

(Direkt manuell skärpeinställning):
Gör det möjligt att använda en kombination av autofokus och manuell skärpeinställning.

(Manuellt fokus):
Används för att ställa in skärpan för hand. Om det inte går att ställa in skärpan på önskat motiv med hjälp av autofokus, så använd manuell skärpeinställning.

OBS!

  • Om motivet är alltför nära kan det hända att eventuellt damm eller fingeravtryck på linsen syns i bilden. Torka rent linsen med en mjuk duk eller liknande.
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] hörs det inget pip när skärpan har ställts in.
  • [Automatisk AF] går bara att använda när man använder ett objektiv som har stöd för fasavkännings-AF.
  • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] kan det hända att skärpeinställningsramen ändras efter det att skärpan har ställts in i läget [Automatisk AF].
  • Beroende på vilket objektiv som används kan det hända att synvinkeln ändras gradvis under skärpeinställning. Denna synvinkeländring kan bli mer märkbar när skärpeinställningsläget är inställt på [Kontinuerlig AF] (AF-C) eller [Automatisk AF] (inklusive [Sport & action] bland scenlägena, och när motivet rör sig vid tagning i [Automatisk AF] (AF-A)-läge). Detta påverkar dock inte bilderna som faktiskt lagras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad angående vilka objektiv som går att använda.

Tips

  • Om man filmar med punkten [Fokusläge] inställd på [Enbilds-AF] eller [Dir man. fokus], ändras [Fokusläge] automatiskt till (Kontinuerlig AF) och därefter fortsätter kameran ställa in skärpan.