Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Prioritetinst. AF-S

Används för att ställa in om slutaren ska utlösas även om motivet inte är skarpt när punkten [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF][Dir man. fokus] eller [Automatisk AF] och motivet är stilla.

  1. MENU(Anpassade inställningar) → [Prioritetinst. AF-S] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AF:
Skärpeinställningen prioriteras. Slutaren utlöses inte förrän skärpan är inställd på motivet.
Slutare:
Slutarutlösningen prioriteras. Slutaren utlöses även om motivet inte är skarpt.
Balanserad fokus:
Används för att ta bilder med balans mellan skärpeinställning och slutarutlösning.